ข่าวประกาศ >>


ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ - ข่าวติดดาว ประมวลภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวทั่วไป ประชาสัมพันธ์ (รับย้าย / รับโอน / ช่วยราชการ) 
  25/01/2565 ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
  24/01/2565 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
  18/01/2565 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     

องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด ระเบียบ/ประกาศของทางราชการ คำสั่ง วีดีโอ หนังสือเวียน 
  18/01/2565 ตัวอย่าง คำสั่ง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  18/01/2565 แบบฟอร์มหนังสือส่งตัวพิมพ์ลายนิ้วมือ
  15/12/2564 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  09/11/2564 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542)
  02/11/2564 แบบฟอร์มการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
ผู้อำนวยการหน่วยงาน
 
วิสัยทัศน์

ประชาสัมพันธ์
 

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
เลขที่ ๑๐ ชั้น ๕ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐
กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๖๙ - ๗๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์