1     2  

ข่าวประกาศ >>


ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ - ข่าวติดดาว ประมวลภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวทั่วไป ประชาสัมพันธ์ (รับย้าย / รับโอน / ช่วยราชการ) 
  22/11/2565 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนภูมิภาค)
  05/11/2565 รายละเอียดลำดับที่ได้รับการจัดจ้างเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลาง)
  04/11/2565 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าปฏิบัติงานพิธี สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลาง)
     

องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด ระเบียบ/ประกาศของทางราชการ คำสั่ง วีดีโอ หนังสือเวียน 
  23/11/2565 แบบคำขอช่วยปฏิบัติราชการในภารกิจของกลุ่มเครือข่ายและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  06/11/2565 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 1665/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  06/11/2565 คำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑๕๑/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  26/09/2565 แบบแสดงความจำนงขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ
  17/08/2565 แบบแสดงความจำนงขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
ผู้อำนวยการหน่วยงาน
 
วิสัยทัศน์

ประชาสัมพันธ์
 

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
เลขที่ ๑๐ ชั้น ๕ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐
กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๖๙ - ๗๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์