กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑o/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ชุมชนคุณธรรมวัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนางนงนุช สุรินทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวรัตนา บุญเนตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายกฤษณะ ตู๊แสง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ชุมชนคุณธรรมวัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระครูพิลาสธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการของชุมชนให้ข้อมูลและนำชมบริเวณชุมชนคุณธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share