กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๓/๒๕๖๔

รับการตรวจราชการจากนายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รับการตรวจราชการจากนายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมร่วมรับการตรวจคือ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา และหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษกสงขลา และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๑๕ สงขลา เพื่อตรวจติดตามงานนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของพื้นที่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share