กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๓/๒๕๖๔

โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่สอง


วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสวันสงขลา ตามโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานวันสงขลาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share