กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๓/๒๕๖๔

จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา โดยสรรหาบุคคลอันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๓ สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม สาขาการช่างฝีมือ และสาขาศิลปะการแสดง เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและปรากฏสู่สายตาสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share