กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๔/๒๕๖๔

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share