กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๔/๒๕๖๔

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อนภาคใต้ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อนภาคใต้ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อระดมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตทีดียิ่งขึ้นไป ณ วัดไทรงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย เป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share