กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๔/๒๕๖๔

พิธีมอบโล่ศิลปินดีเด่นและงานแสดงมุทิตาจิต ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่ศิลปินดีเด่นและงานแสดงมุทิตาจิต ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ให้มีขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตาสาธารณชน ณ ห้องสมิหลา ๒ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีศิลปินดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ เข้ารับโล่รางวัล จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายวิชญ์ สุปัณฑ์ตรี สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (ด้านสมัยใหม่) นายเจือ เพชรสุข สาขาการช่างฝีมือ (ด้านการแกะสลักรูปหนังตะลุง) นายศรชัย บุญมาก สาขาศิลปะการแสดง (ด้านการแสดงโนรา – หนังตะลุง) มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share