กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๔/๒๕๖๔

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share