กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๔

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุม ประชุมอบรมฯ ผ่านระบบทางไกล Video Conference


วันจันทร์ที่ ๑๕ และ วันอังคาร ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ นางลัดดา หงสุรพันธ์ุ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุม ประชุมอบรมฯ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น ๑ ในการนี้ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ ณ ศูนย์การประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share