กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๔

การฝึกอบรมเรียนรู้ "อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ Zoom


วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางสมมารถ คำถนอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนายอนุพงศ์ จันทร์เอี่ยม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ การฝึกอบรมเรียนรู้ "อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share