กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๔

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ ๒๖๕๙ - ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ ๒๖๕๙ - ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการจัดทำทะเบียน ทบทวนแผนและพิจารณาการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่สามารถต่อยอดเป็นชุมชนคุณธรรม(บวร On Tour) จำนวนไม่เกิน ๓ ชุมชนและกำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share