กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๔

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานกินข้าวแลงขันโตก ในงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.
นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานกินข้าวแลงขันโตก ในงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ลานเอนกประสงค์ อบต.หนองโน อำเภอเมืองสระบุรี โดยว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share