กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๔

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔


วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. จุดบริการประชาชนสามแยกแสลงพัน ตำบลแสลงพัน
๒. จุดบริการประชาชนสี่แยกปั๊ม ปตท.วังม่วง ตำบลวังม่วง
๓. จุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลคำพราน ตำบลคำพราน
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share