กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๔

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ลานเอนกประสงค์ อบต.หนองโน อำเภอเมืองสระบุรี โดยท่านอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share