กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ภายใต้มาตรการป้องโควิด ๑๙


วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางวรรณทิตย์ กิจดี ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังฯ
นายจีระพันธ์ ขุนทอง นางสาวเจนจิรา บุษรากรณ์ และนายกิตตินันทร์ แก้วคำ ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ภายใต้มาตรการป้องโควิด 19 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share