กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๔

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ "พฤกษาชาติมหามงคล"


วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางลัดดา หงสุรพันธ์ุ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ "พฤกษาชาติมหามงคล" โดยมีพิธีเจริญพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์กล้าไม้สำหรับแจกจ่ายเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับประชาชน ณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ตำบลพุแคอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี โดยมี พระครูศรีวรกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share