กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๔

ขอความร่วมมือชุมชนคุณธรรมฯทุกแห่ง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่


จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขพะเยา ขอความร่วมมือชุมชนคุณธรรมฯทุกแห่ง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ หรือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share