กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๕/๒๕๖๔

ปลัด วธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom)


วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share