กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประเภทต่ออายุวันศุกร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางเครือวัลย์ ธรรมายอดดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังฯ นางพรทิวา ขันธมาลา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายพลภัทร อู่ไทย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประเภทต่ออายุ ดังนี้
- อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑. ร้านพิมพา บาร์เบีย
๒. ร้านดรากอน ไฮ-สปีด
โดยกวดขัน กำชับการให้บริการ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้คำแนะนำสุขศึกษาเรื่องการป้องกันตนเอง​ของผู้ใช้บริการและเจ้าของกิจการ ในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share