กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการในการประชุม




แชร์


Facebook share Twitter share LINE share