กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนน ITA ผ่านทางระบบ Zoom


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนน ITA ผ่านทางระบบ Zoom โดยมีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน เป็นประธานการประชุมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share