กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

การประชุมการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบการประชุมโปรแกรม ZOOM


วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบการประชุมโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๒ ในการนี้ นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share