กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

การพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานและปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดภายในสำนักงาน และฉีดฆ่าเชื้อบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และร่วมกันปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคคลากรในสำนักงานมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ กลุ่มอำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share