กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๖/๒๕๖๔

ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าโพเพื่อติดตามการดำเนินงานฯและเยี่ยมให้กำลังใจ นายสุรพงศ์ ทิพย์ศิริ หัวหน้ากลุ่มแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพที่ประสบอุบัติเหตุฯ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 
นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าโพเพื่อติดตามการดำเนินงานฯและเยี่ยมให้กำลังใจ นายสุรพงศ์ ทิพย์ศิริ หัวหน้ากลุ่มแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพที่ประสบอุบัติเหตุฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share