กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๔

นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี กราบนมัสการพระครูอุปกิตปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง เพื่อหารือการปรับปรุง ต่อเติม ห้องจัดเก็บเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๐.๓๐ น. 
     ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี  กราบนมัสการพระครูอุปกิตปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง เพื่อหารือการปรับปรุง ต่อเติม ห้องจัดเก็บเครื่องเกียรติยศประกอบศพ  ของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี  และตรวจสอบเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
     ในการนี้ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่ง จากพระครูอุปกิตปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ในการดำเนินการปรับปรุง ต่อเติม กั้นห้องกระจกสำหรับจัดเก็บเครื่องเกียรติยศประกอบศพ เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้อย่างสมพระเกียรติ
     รายงานโดย นายกิตติพัฒน์ อธิวัฒน์ธนาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share