กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการจัดกิจกรรม "พลังบวร วัฒนธรรมปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ภายใต้โครงการ "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"


จังหวัดอุทัยธานี 
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ประกอบด้วย
๑. ชุมชนคุณธรรมบ้านหลังเขา นำโดย นางสำเนาย์ พรหมจาต
๒. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม นำโดย นายอนุชา เชยชม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยา และคณะ 
๓. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด (นายพจน์ สีเข้ม)
๔. ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยคต (นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย)
๕. ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยคต (นายปัญญา วิทยารัตน์)
ส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการจัดกิจกรรม "พลังบวร วัฒนธรรมปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ภายใต้โครงการ "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แบ่งปันสิ่งของ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์  ณ โรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 

นายแพทย์กมลชัย  อมรเทพรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยคต เป็นผู้รับมอบสิ่งของฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share