กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๔

สวจ.นราธิวาส ร่วมรณรงค์การแต่งกาย ด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สืบสานความเป็นไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก #รักษ์ผ้าไทยรักษ์ความเป็นไทย


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมรณรงค์การแต่งการ ด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สืบสานความเป็นไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก #รักษ์ผ้าไทยรักษ์ความเป็นไทย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share