กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๖/๒๕๖๔

พลังบวรอุตรดิตถ์ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือและเยียวยาศิลปินพื้นบ้านชมรมลิเกอุตรดิตถ์


วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการนำของ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพลังบวร บ้าน วัด ราชการ ช่วยครอบครัวศิลปินชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบปัจจัยขวัญถุง ,สิ่งของ เครื่องอุปโภค และบริโภคให้กับครอบครัวลิเก จำนวน ๓๐ ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่งานการแสดงต่าง ๆ ถูกเลื่อน หรืองดออกไปก่อน ณ ลานด้านหน้าพลับพลารับเสด็จวัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และมี นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย , นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ , พระครูพิลาสธรรมสาร เจ้าคณะตำบลคอรุม เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ ผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดขวางชัยภูมิ , สโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์ , มูลนิธิการกุศลอุตรดิตถ์ และชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการ DMHTTA
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share