กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๖/๒๕๖๔

รักผ้าไทย รักความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน "ผ้าสร้อยดอกหมาก" ลายประจำจังหวัดมหาสารคาม

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share