กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๖/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID – ๑๙ ) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Webex


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Webex ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ในการนี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share