กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๖/๒๕๖๔

ประชุมหารือเรื่องการจัดทำข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๔สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๐๐ น.
นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายกิตติพัฒน์ อธิวัฒน์ธนาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ดร.อภิญญา จงพัฒนาการ คณะวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และคณะศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมประชุมหารือ เรื่องการจัดทำข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share