กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๖/๒๕๖๔

สวจ.นราธิวาส จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ และ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔


วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางไพฤดี บัวสว่าง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวแวซัยนะห์ แวมูซอ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ และ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนราสิกขาลัย และโรงเรียนนราธิวาส จำนวน ๑๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share