กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๖/๒๕๖๔

สวจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมพรวนดิน ดูแล รักษาต้นรวงผึ้งบริเวณรั้วกำแพงศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางไพฤดี บัวสว่าง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นางสาวแวซัยนะห์ แวมูซอ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมพรวนดิน ดูแล รักษาต้นรวงผึ้งบริเวณรั้วกำแพงศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสแชร์


Facebook share Twitter share LINE share