กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดี กับ นางนิชาภา พิชญาเดชากุล นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น แม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share