กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๐๐ น.
จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้
๑. นายพีระพล ตัณฑ-โอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฯ มีบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี
๒. นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฯ มีบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี
๓. นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฯ มีบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ณ วัดอมฤตวารี อำเภอเมืองอุทัยธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share