กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๔

สวจ.นราธิวาส ร่วมอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวแวซัยนะห์ แวมูซอ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวตอยญีบะห์ ยูโซ๊ะ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวชนิดา จิตรเที่ยง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share