กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนส่งเสริมโครงดารจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ระดับจังหวัด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนส่งเสริมโครงดารจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ในการนี้นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share