กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๔

ร่วมการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม" ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share