กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๖๔

สวจ.นราธิวาส ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวสุกัญญา โพธิเสถียร วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยได้ยืนเว้นระยะห่างระหว่างกัน และสวมใส่หน้ากาก ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share