กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๔

ลงพื้นที่เตรียมการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญากัญชาเพื่อการรักษาโรค


จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลคูเมือง และบ้านโนนมาลัย เพื่อเตรียมการจัดเก็บข้อมูลรายการเบื้องต้น เรื่องภูมิปัญญากัญชาเพื่อการรักษาโรค เพื่อจะเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share