กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๔

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม


จังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมทางมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (วันที่ ๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรม ครูอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนภัทรบพิตร และโรงเรียนเทศบาล ๑ เข้าร่วมการอบรม แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share