กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๖/๒๕๖๔

ประชุมการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก


จังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์ (ตำบลห้วยราช ตำบลสนวน ตำบลสวายจีก) ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยราช ที่ว่าการอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายงานโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share