กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๖/๒๕๖๔

กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


(จำนวนคนอ่าน ๒๔ คน)

จังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Creative Cities Network 2021) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) วันที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานโดย...สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์...
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share