กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๖/๒๕๖๔

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม


จังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(อบรมวันที่ ๔)

นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมทางมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรม ครูอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนภัทรบพิตร และโรงเรียนเทศบาล ๑ เข้าร่วมการอบรม แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share