กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๖๔

กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


จังหวัดบุรีรัมย์
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวจิตสุภา หมื่นยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนางสาวกนกพลอย ระหว่างบ้าน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Creative Cities Network 2021) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในครั้งนี้

รายงานโดย...สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์...
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share