กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๖๔

ประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดบุรีรัมย์


จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผน ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม นารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ

รายงานโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share