กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๖/๒๕๖๔

มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค


จังหวัดบุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ชุมชนคุณธรรมวัดชุมพรวิสัย (หนองปรือ) ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการประกาศปิดหมู่บ้านของจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ -๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖๔ ครัวเรือน ๑๖๙ คน ณ บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน"ด้วยพลังบวร

ทั้งนี้ ได้รับการบริจาคสิ่งของจากคณะสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมตำบลสวายจีกเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share