กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๗/๒๕๖๔

กิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” จังหวัดอุตรดิตถ์


วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการรวมพลังบวร "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ - พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง), นายนกุล สมบูรณ์พัทรกิจเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด , นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย อาหารกล่อง/ชุด น้ำดื่ม , อาหารแห้ง และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง/ชูกำลัง มอบให้กับ หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประจำอยู่โรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเติมกำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันรับผู้ป่วยกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จากนโยบายคนอุตรดิตถ์ไม่ทอดทิ้งกัน ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share