กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๔

จัดทำอินโฟกราฟิก/สื่อ แนวปฏิบัติ ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เกี่ยวกับ Home Isolation (HI)


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดทำอินโฟกราฟิก/สื่อ แนวปฏิบัติ ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เกี่ยวกับ Home Isolation (HI) การแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ และจำเป็นต้องแยกกักตัวที่บ้าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share